List of Post Graduate Students admitted

Post Graduate Students

MD Psychiatry

 • Dr. Shahnawaz Zafar
 • Dr. Mahesh Hembrom
 • Dr. Rajesh Kumar Bharti

DPM

 • Dr. Fazal Ahmad

M&SP –Ph.D  1st   Year (2012-2014)

 • Miss. Neelu Sharma
 • Mr. Om Prakash 
 • Mr. Minkesh Chowdwary  
 • Miss. Anwesha Mondal

M&SP – Ph.D  2nd & 3rd Year       

 • Tulika Ghosh ( 2011-2013 )
 • Sanjay Kr.Bhogta (2011 – 2013 )
 • Neelam Kumari ( 2010 – 2013 )
 • Jins Mathew (2010 – 2013 )

M&SP – Clinical Psychology  1st   Year  (2012-2014)

 • Miss. Ashmy Thomas                  
 • Miss. Dhanya M.D.     
 • Miss. Anamika Rawlani
 • Mr. Anand Kumar   
 • Miss. Sheril Elizabeth Jose
 • Miss. Dharmendra Rajak
 • Mr. Prakash Oraon 
 • Miss. Nidhi Mehta
 • Miss. Asha Kumari
 • Miss. Priyashree Roy
 • Miss. Snigdha Samantray
 • Miss. Rakesh Kumar  

 M&SP –M.Phil   2nd  Year (2011 – 2013 )

 • Mr. Narender Nath Samantray.
 • Miss. Sudarshana Das Gupta  
 • Miss. Dipti Lakra
 • Miss. Nidhi Dhan
 • Mr. Parwez Alam
 • Miss. S.Sulakshana
 • Miss. Preeti Singh
 • Miss. Soney Thomas
 • Miss. Ashwani Pundeer
 • Miss. Priya Varghesa
 • Miss. Ruby R. Tigga

PSW –Ph.D  1st   Year ( 2012- 2014 )

 • Mr. K.P.Prabhuappa              
 • Miss. Vishmita
 • Mr. Pram Prakash
 • Miss. Rajni Suri

PSW –Ph.D  2nd & 3rd   Year

 • Mr. Amit Singh (2011-2013 )
 • Miss. Swarnlata Kumari (2011-2013 )
 • Md.Shahid Eqbal (2011-2013 )
 • Mr. M.Senthil (2011-2013 )
 • Miss. Devika Rai (2010 – 2013 )

PSW  –M.Phil   1st   Year ( 2012-2014 )

 • Mr. Rishi Panday
 • Mr. Omi Singh
 • Miss. Nilima  M. Hansda
 • Miss. Kumari Arnika
 • Miss. Anshu Suri
 • Mr. Sidhant Ohdar
 • Mr. Utpal  Kr. Charaborty
 • Mr. J.A. Barbhuiya
 • Mr. Saurav Kumar

PSW  –M.Phil   2nd   Year  ( 2011 – 2013 )

 • Mr. Jai Shankar Patel   
 • Mr. Prashant Srivast.
 • Miss. Koyal Kumari
 • Miss. Niku Kumari Jha
 • Miss. Shobha Yadav
 • Miss. Abha Kumari     
 • Miss. Shalini Prakash
 • Miss. Manju Rana